Szerepeink rabságában

Szerepeink rabságában

Szerepeink olyan szociális konstrukciók, amelyek széleskörűek lehetnek. Alapvetően négyféléről beszélhetünk: nemi, életkori, foglalkozási és családi. Szerepeink között is előfordulnak ellentétek, de egyes szerepeinkhez való viszonyunk sem mindig egyértelmű. Külső szerepkonfliktusok lépnek fel például akkor, amikor a szerepünkhöz kapcsolódó környezet elvárásai számunkra kedvezőtlen irányba változnak. Mondjuk vezetőváltás történik a fejünk fölött, és az új főnök homlokegyenest mást vár el, mint a korábbi. Más esetekben belső késztetéseink, önmegvalósítási törekvéseink, attitűdjeink, értékeink ütköznek az általunk gyakorolt szerep által megkívánt elvárásokkal.

A teljes cikkért kattintson!