Pszichológiai tanácsadás

Minden felnőtt életében akadnak olyan időszakok, amikor választás elé kerül, vagy az az érzése támad, hogy elakadt valamiben. Ilyen esetekben segítséget tud nyújtani a pszichológiai tanácsadás. Ez a típusú pszichológusi segítség arra teremt felületet, hogy az egyén képes legyen a saját belső energiaforrásait felhasználva kiegyensúlyozottabbá és harmonikusabbá tenni életét. A pszichológus egy új perspektívából való szemlélődés kialakításában tud segíteni kliensének. A személyiség mélyén meghúzódó – sok esetben tudattalan konfliktusok, korábbi elakadások – mozgatórugók, és gondolatok kevéssé kerülnek a munka középpontjába; ez az idői korlátozottság, és a módszer sajátossága miatt sem lehetséges.

A pszichológiai tanácsadás alkalmai során (4-10 találkozó) konkrét szituációk értelmezése történik és az adott probléma kerül a figyelem fókuszába. Ezek az ülések arra alkalmasak, hogy az adott élethelyzettel kapcsolatos pszichés probléma tisztábban láthatóvá váljon az egyén számára és így jobban átgondolt, tudatosabb ( tudatosabban átgondolt, elhatározásra képes jutni a saját életével kapcsolatosan) döntést és elhatározást hozhasson.

A pszichológiai tanácsadás kétszemélyes helyzetben történik. Az első, egy vagy két alkalom ismerkedési időszaknak számít és a többi alkalom során kezdődik meg az aktív munka és a konkrét probléma alaposabb feltárása.

A tanácsadással kapcsolatban fontos kihangsúlyozni, hogy bár a név alapján arra lehetne számítani, hogy a szakember tanácsokat osztogat, ez azonban nem így van. Az egyént kell abban támogatni, hogy a saját aktuális problémáját alaposabban körüljárva és egy szakember szemléletével és tudásával kiegészülve, saját maga találhassa meg az elé került akadály hatékony megoldását. Senki – így van ez a pszichológusokkal is – sem tudhatja pontosan, hogy a másiknak mi jelent elfogadható megoldást; hiszen nagyon különbözünk egymástól. A közös munkában a személy megerősödik az adott élethelyzettel kapcsolatban és felelősségteljes döntést tud hozni, amely pedig enyhíti a konfliktushoz kapcsolódó szorongását és a képzelt kimenetekből adódó feszültséget. Úgy gondolom, hogy a mindennapos életünk tudatos értékelése; a lehetséges kimenetelek átgondolása az, ami segítséget nyújt az életvezetésünkben.

A pszichológiai tanácsadás helyszínéül Budapest belvárosában (VII. kerület) elhelyezkedő pszichoterápiás rendelő szolgál.