Főoldal – pszichológus

Üdvözlöm! Kovács Tamás vagyok, gyermekterápiás képzettségű pszichológus, klinikai szakpszichológus jelölt. Pszichológus alapvégzettségemet a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szereztem fejlődés- és gyermekpszichológus szakirányon. Jelenleg magánrendelés kereti között dolgozom Budapest belvárosában, gyermekekkel és felnőttekkel egyaránt, továbbá az egyik budai Pedagógiai Szakszolgálatban, a nevelési tanácsadás keretében támogatom a hozzám forduló családokat.  Korábban az addiktológia területén dolgoztam pszichológusként, így gyakorlatot szereztem nehéz sorsú serdülők és családjaik életvezetésének segítésében.

Kovács Tamás – pszichológus, gyermekpszichológus

Fontosnak tartom saját tudásom folyamatos bővítését, hogy minél hatékonyabb segítséget tudjak nyújtani azoknak, akik valamilyen pszichés nehézséggel találták szemben magukat, elakadtak az életvezetésükben, vagy éppen a gyermekük aktuális állapota nyugtalanítja őket. Az egyetem elvégzését követően az EGO klinika gyermekterapeuta, valamint a Pécsi Tudományegyetem klinikai szakpszichológus képzését kezdtem el. Mindeközben mediátornak, családterapeutának és neurofeedback trénernek tanultam.

Szemléletem alapját képezi, hogy az egyén életében, valamint a kapcsolatokban felmerülő nehézségeket a feldolgozatlan belső feszültségek tudatosításán keresztül lehet hatékony módon megszelídíteni és feloldani. A pszichológiai munka a két fél aktív részvételére és a cél érdekében történő együttműködésre épül; hiszen a fejlődés csak így jöhet létre – természetesen gyermekek esetében mindez a szülőkkel való munkával egészül ki.

Mind a gyermekekkel, mind pedig a felnőttekkel való munkámban meghatározó a személyiség fejlődését akadályozó konfliktusok felderítése és tudatosítása; amely segítséget jelent a további előrehaladásban és az én-hatékonyság megélésében.

Ahogyan dolgozom:
 • pszichológiai tanácsadás, konzultáció felnőttek részére
 • életvezetési tanácsadás
 • szülőkonzultáció
 • baba-mama konzultáció
 • nevelési tanácsadás
 • egyéni gyermekterápia
 • tanácsadás serdülők részére

Pszichológiai konzultáció

A pszichológiai konzultáció során a pszichológus a segítségkérő személlyel együttműködve arra törekszik, hogy a pszichés, lelki eredetű konfliktusok, valamint az ezekhez szorosan kapcsolódó elhárítások és a személyiségfejlődést akadályozó viselkedések a megértés útján feloldódhassanak.

Minden felnőtt ember életében előkerülnek olyan akadályok, amelyeknek a megoldása kezdetben kudarcba fullad. Amennyiben ez a mindennapi életvezetést, munkakedvet, örömre való képességet gátolja, úgy érdemes pszichológushoz fordulni.

A pszichológiai konzultáció legfőbb célja az, hogy az egyén képes legyen kibontakoztatni a benne szunnyadó lehetőségeket és önmagára úgy tekinthessen, mint egy hatékony személyre. A kliensnek képessé kell válnia arra, hogy döntéseket hozzon saját életével kapcsolatban, amelyekért felelősséget tud vállalni.

Elképzelésem szerint az egyénen belül, valamint a kapcsolatokban zajló nehézségeket a rejtett és feldolgozatlan belső feszültségek tudatosításával lehet hatékony módon befolyásolni és feloldani. Az eredményes munkához fontos mind a két fél (pszichológus és kliens) aktív részvétele, hiszen a fejlődés csak dinamikus munka által következhet be.

A pszichológus egy olyan szövetség kialakítására törekszik a kliensével, amelyben segíteni tudja őt önmaga megértésében és abban, hogy önmaga számára elfogadható döntéseket hozzon. A folyamat során nem csak a kialakult tünetek vannak előtérben; fókuszba kerülnek a mögöttük meghúzódó pszichés folyamatok, konfliktusok. Fontosnak tartom, hogy a segítségkérő megérthesse a benne zajló lelki folyamatokat, képes legyen önmagára, környezetére reagálni és érzéseit felvállalni.

A problémák pszichológiai hátterének feltárása és tudatosítása fokozatos javuláshoz vezethet az önértékelés és a személyközi kapcsolatok terén. A problémák folyamatos feldolgozása a személyiség fejlődését és az önismeret elmélyülését teszi lehetővé.

Amivel hozzám fordulhat:

–          Párkapcsolati problémák

–          Szorongásos zavarok

–          Lehangoltság

–          Pályaválasztási tanácsadás

–          Életvezetési tanácsadás

–          Veszteségélmények feldolgozása (válás, gyász)

–          Önértékelési problémák, önbizalomhiány

–          Szomatikus panaszok (pl.: fejfájás, hasfájás)

A pszichológia konzultáció hosszában történő megegyezés a problémától és a kitűzött céltól függően változik.

A mindennapi munkámat a következő szakemberek segítik (szupervízorok):

 • Rajnik Mária: pszichológus, klinikai szakpszichológus, gyermekpszichoterapeuta
 • Halász Anna: pszichológus; kiképző pszichoanalitikus
 • Jakab Katalin: pszichoanalitikus; klinikai szakpszichológus
 • Koller Éva: klinikai szakpszichológus, gyermekpszichológus