Pszichológiai konzultáció

A pszichológiai konzultáció során a pszichológus a segítségkérő személlyel együttműködve arra törekszik, hogy a pszichés, lelki eredetű konfliktusok, valamint az ezekhez szorosan kapcsolódó elhárítások és a személyiségfejlődést akadályozó viselkedések a megértés útján feloldódhassanak.

Minden felnőtt ember életében előkerülnek olyan akadályok, amelyeknek a megoldása kezdetben kudarcba fullad. Amennyiben ez a mindennapi életvezetést, munkakedvet, örömre való képességet gátolja, úgy érdemes pszichológushoz fordulni.

A pszichológiai konzultáció legfőbb célja az, hogy az egyén képes legyen kibontakoztatni a benne szunnyadó lehetőségeket és önmagára úgy tekinthessen, mint egy hatékony személyre. A kliensnek képessé kell válnia arra, hogy döntéseket hozzon saját életével kapcsolatban, amelyekért felelősséget tud vállalni.

Elképzelésem szerint az egyénen belül, valamint a kapcsolatokban zajló nehézségeket a rejtett és feldolgozatlan belső feszültségek tudatosításával lehet hatékony módon befolyásolni és feloldani. Az eredményes munkához fontos mind a két fél (pszichológus és kliens) aktív részvétele, hiszen a fejlődés csak dinamikus munka által következhet be.

A pszichológus egy olyan szövetség kialakítására törekszik a kliensével, amelyben segíteni tudja őt önmaga megértésében és abban, hogy önmaga számára elfogadható döntéseket hozzon. A folyamat során nem csak a kialakult tünetek vannak előtérben; fókuszba kerülnek a mögöttük meghúzódó pszichés folyamatok, konfliktusok. Fontosnak tartom, hogy a segítségkérő megérthesse a benne zajló lelki folyamatokat, képes legyen önmagára, környezetére reagálni és érzéseit felvállalni.

A problémák pszichológiai hátterének feltárása és tudatosítása fokozatos javuláshoz vezethet az önértékelés és a személyközi kapcsolatok terén. A problémák folyamatos feldolgozása a személyiség fejlődését és az önismeret elmélyülését teszi lehetővé.

Amivel hozzám fordulhat:

–          Párkapcsolati problémák

–          Szorongásos zavarok

–          Lehangoltság

–          Pályaválasztási tanácsadás

–          Életvezetési tanácsadás

–          Veszteségélmények feldolgozása (válás, gyász)

–          Önértékelési problémák, önbizalomhiány

–          Szomatikus panaszok (pl.: fejfájás, hasfájás)

A pszichológia konzultáció hosszában történő megegyezés a problémától és a kitűzött céltól függően változik.

A mindennapi munkámat a következő szakemberek segítik (szupervízorok):

  • Rajnik Mária: pszichológus, klinikai szakpszichológus, gyermekpszichoterapeuta
  • Halász Anna: pszichológus; kiképző pszichoanalitikus
  • Jakab Katalin: pszichoanalitikus; klinikai szakpszichológus
  • Koller Éva: klinikai szakpszichológus, gyermekpszichológus