A játék pszichológiai hatása

A játék pszichológiai hatása

A megküzdés , illetve a negatív élményekkel szembeni ellenállóképesség (amelyet a szakma rezilienciaként említ) kulcsfogalmaknak számítanak a pszichológiában és a pszichoterápiákban. A mintha-játék, illetve olyan módszerek, mint például a kognitív alapokon nyugvó játékterápia biztosíthatja a gyermek számára, hogy a mindennapi életben megjelenő problémás pillanatok modellként történő eljátszása révén, olyan megoldási módokat sajátítson el, amelyek a valóságban is segítségére lesznek. A terapeuta segíti a gyermeket a játék során felmerülő érzelmek azonosításában és megértésében, illetve arra bíztatja, hogy védett környezetben próbálhasson ki különböző, addig még nem ismert stratégiákat. Az analitikusan orientált gyermekterápia szintén a játékon keresztül képes gyógyítani, ám ekkor nem konkrét szituációk átalakítása történik, hanem a probléma mélyében gyökerező konfliktusok megértése és feldolgozása lesz a cél.

A teljes cikkért kattintson!

A traumák öröklődése

A traumák öröklődése

A szülők által hordozott trauma tehát a szülők által, nem tudatos módon továbbadott mintákon és érzelmi reakciókon keresztül épül be a gyermekek és serdülők lelki élményvilágába, akiknél ezek ugyanolyan mértékű felfordulást és traumát okozhatnak életük bármely időszakában, mint ahogy szüleik esetében is történt. Gyakran előfordul, hogy a súlyosan traumatizált generációval rendelkező személyek pszichoterápiájában a megoldás végül az örökölt traumák felismerése és annak feldolgozása lesz. Ilyen esetekben az ehhez kapcsolódó érzelmek, tudattalan terhek feldolgozása, majd az örökölt mintázatok megváltoztatása jelenthet megoldást akár olyan hétköznapi problémákra is, mint például a túlzott szorongás, kényszeres késztetések, vagy a depresszió.

A teljes cikkért kattintson!

Freud Kakaóbár: STOP! KOPOGJ! – Pszichológiai előadás

Freud Kakaóbár: STOP! KOPOGJ! – Pszichológiai előadás

INGYENES PSZICHOLÓGIAI ELŐADÁS ÉS BESZÉLGETÉS GYERMEKPSZICHOLÓGUSOKKAL! Folytatódik a Freud Kakaóbár!
Jó lenne megkérdezni, mit mond egy szakember a gyermeknevelés egy-egy kérdéséről? Itt az alkalom!

Hogyan változik az intimitás határa gyerek és felnőtt között a családban a gyerek cseperedése során? ADRIGÁN ERZSÉBET pszichoanalitikus gyermekterapeuta előadása.
A szülők közötti intim kapcsolat a gyerekkor egyik rejtélye, kíváncsisággal vegyes izgalmak és szorongások kísérik a felnőtteknek azt a kapcsolatát, amiben a gyereknek nincs helye, amiből ki van zárva. A szülők szobája titkos dolgok helyszíne, aminek az ajtaja nem mindig áll nyitva előtte. Hasonlóképp egy idő után a fürdőszoba ajtaja is bezárul, intim térré válik és a meztelenség felszabadító érzését a szemérem váltja fel. Előadásunkban mindezekről szó lesz, és utána lesz lehetőség beszélgetésre, további kérdések megválaszolására is! A program ingyenes, a helyszíni szervezéshez kérjük a részvételi szándék jelzését!

Kattintson a meghívóhoz!

 

Munkahelyi játszmák

Munkahelyi játszmák

Berne szerint az emberi játszmák mindannyiunk életében jelen vannak, még az egészen egyszerű és hétköznapi szituációkban is. A legfontosabb kérdés az lehet, hogy hogyan is lehet ezeket felismerni, átalakítani, vagy esetleg kilépni belőlük. A válasz korántsem ennyire egyszerű, és hatékony önismereti munkát igényel. Eric Berne sajnos nem tudott egy komplex terápiás eljárást az utókorra hagyományozni, viszont az összefoglaló néven tranzakcióanalízisnek nevezett megközelítést napjainkban is sokan fejlesztik és használják a mindennapi munkájukban. Sőt, ma már  számos vezetői képzés, coaching irányzat , illetve készségfejlesztő tréning támaszkodik az emberi játszmák elemzésére.

A teljes cikkért kattintson!

Szerepeink rabságában

Szerepeink rabságában

Szerepeink olyan szociális konstrukciók, amelyek széleskörűek lehetnek. Alapvetően négyféléről beszélhetünk: nemi, életkori, foglalkozási és családi. Szerepeink között is előfordulnak ellentétek, de egyes szerepeinkhez való viszonyunk sem mindig egyértelmű. Külső szerepkonfliktusok lépnek fel például akkor, amikor a szerepünkhöz kapcsolódó környezet elvárásai számunkra kedvezőtlen irányba változnak. Mondjuk vezetőváltás történik a fejünk fölött, és az új főnök homlokegyenest mást vár el, mint a korábbi. Más esetekben belső késztetéseink, önmegvalósítási törekvéseink, attitűdjeink, értékeink ütköznek az általunk gyakorolt szerep által megkívánt elvárásokkal.

A teljes cikkért kattintson!

Mi történik a gyermekpszichológusnál?

Mi történik a gyermekpszichológusnál?

A terápiás helyzet lényege, hogy képes elviselni még azokat a feszültség teli érzelmeket, fantáziákat és lelki fájdalmakat is, amelyek hétköznapi helyzetekben elviselhetetlenek lennének a gyermek, illetve szülei és környezete számára, így pedig elfojtás alá kerülnek. A gyermekpszichológus figyel, reagál, és elfogadja a gyermek késztetéseit, esetleges destruktív fantáziáit, deviáns viselkedését is. Empátiával fordul a gyermek felé, befogadja és elnyeli rossz érzéseit, majd leválasztja azokról a bűntudati elemeket, végül pedig konstruktív módon igyekszik tükrözni a viselkedését, és együtt elviselni vele lelki küzdelmeinek fájdalmát. Mindezen keresztül valós elemekkel és tapasztalatokkal támogatja a gyermek fantáziatevékenységét, és elősegíti a hatékony megküzdést biztosító stratégiák és készségek fejlődését.

A teljes cikkért kattintson!

Az akaraterő – mit kell tennünk érte?

Az akaraterő – mit kell tennünk érte?

Akaraterőnk gyakran akkor csúszik ki a kezünkből, amikor a legkevésbé vagyunk tudatában: bizonyos pszichológiai működésmódok és élettani állapotok hatására könnyebben felülkerekednek a rövid távú késztetéseink. Ám ha megismerjük ezeket a pszichológiai és élettani sajátosságokat, képessé válhatunk tudatosan figyelni és észrevenni, amikor egy helyzet vagy körülmény fenyegetést jelent az önuralmunkra nézve. Az alábbiakban – a teljesség igénye nélkül – nagyító alá veszünk három akaraterő-buktatót

A teljes cikkért kattintson!

Tabutémák a gyerekek előtt

Tabutémák a gyerekek előtt

Az élet legtermészetesebb folyamatairól csak természetességgel beszélhetünk – mondja a gyermekpszichológus. Így fogja a gyerek azt érezni, hogy számíthat ránk, ha kérdése van. Ha sokszor kérdez, akkor lehet, hogy nem jól válaszoltunk neki, de az is lehet, hogy egyszerűen több időre és megerősítésre van szüksége, hogy megfelelően tudja beépíteni gondolatvilágába az új információkat. A sok kérdésnek örülhetünk, mert ez azt jelenti, hogy gondolkodása fejlődik, hogy újabb értelmi és érzelmi szakaszba lépett, és nem rest begyűjteni a továbblépéshez szükséges tudást. Ha a a szülő-gyermek kapcsolat biztonságos, és a kommunikáció is jól működik egy családban, akkor a gyerek tudni fogja, hogy mindig számíthat ránk, amikor kérdése van, és ez a legfontosabb.

A teljes cikkért kattintson!

A pozitív gondolkodás

A pozitív gondolkodás

Kiderült ugyanis, hogy a pozitív hozzáállás sokkal inkább következmény, mint sem könnyedén magunkra húzható gondolkodási séma. A pozitív pszichológia kutatói azt kezdték el vizsgálni, hogy mik azok a személyiségjellemzők, amelyek különbséget tesznek a pozitív életszemléletű emberek, illetve pesszimista társaik között. Ha eredményeikre tekintünk, akkor az optimistákat sokkal inkább “reménykedő realistáknak” kéne hívnunk, ugyanis elsősorban reakcióikban, elvárásaikban és megküzdési módjaikban térnek el.

Kattintson a teljes cikkért!

Krízis hatása az egyénre

Krízis hatása az egyénre

Az életben előfordulnak néha olyan kihívások, amelyek meghaladják az erőnket. Megfigyelhető, hogy vannak, akik ugyanazokkal a helyzetekkel és problémákkal könnyebben boldogulnak, míg mások fájdalmas gyötrelmek közepette belebuknak. A pszichológia fontos kérdése, hogy vajon milyen testi-lelki tényezők, képességek vagy személyiségjegyek azok, amelyek a sikeres, adaptív – vagyis alkalmazkodó – lelki működést és megküzdést eredményezik. Jó lenne tudni, hiszen a segítségnyújtás és a lelki fejlődés ezek mentén tud igazán megvalósulni. Sok ilyet feltételezhetünk, de egy dolog biztosan nagy szerepet játszik: az önismeret. De mi van akkor, amikor „becsap a ménkű” egy-egy krízishelyzet formájában, és „szétesünk”?

A teljes cikkért kattintson!